Fuseren of samenwerken? - incompany

7PE

Fuseren of samenwerken? 

Bij veel woningcorporaties is de vraag “(hoe) gaan we zelfstandig verder?” actueel. Kunnen en willen we alleen door, zoeken we samenwerking op onderdelen of gaan – of moeten we – fuseren? Welke positie neemt u daarin als bestuurder of commissaris? Welke afwegingen zijn er te maken, en welke opties hebt u? En als u een keuze maakt, wat dan? Hoe gaat u intern (met MT, RvC, OR, medewerkers) en extern (met mogelijke partners en belanghouders) het gesprek aan? Wie heeft welke formele rol? Dit college helpt u daarbij. 

Voor

Bestuurders en RvC-leden

Inhoud

We starten met naar binnen kijken: Waar zou de organisatie aan moeten voldoen, en doet uw organisatie dat ook? Waar hebt u of krijgt u last van? Hoe robuust of juist kwetsbaar is uw organisatie, kwalitatief en kwantitatief? Hoe ziet u dat op de korte en langere termijn? En hoe zien de externe belanghouders en toezichthouders dat? Welke rol spelen inhoud, belangen en emoties? Ervaart u druk, van binnen of van buiten? En hoe kunt u daarmee omgaan?

Daarna kijken we naar buiten: Welke opties en oplossingen zijn er? Lokaal, regionaal, verder weg? Liggen er oplossingen bij andere woningcorporaties, of meer bij maatschappelijke of zakelijke partners? Hoe vindt u een goede partner?

En dan kijken we naar de oplossingen: Samenwerken of fuseren?
We bespreken de afwegingen die te maken zijn. Hoe u meerwaarde(n) en risico’s bepaalt, welke aspecten essentieel, belangrijk, onbelangrijk of onacceptabel zijn. En voor wie dat geldt. We schetsen beide processen: 

  • Samenwerking: Hoe kan een proces naar samenwerking eruit zien? Welke afspraken maakt u? Wat zijn de afbreukrisico’s, en (hoe) kunt u die managen? Hoe monitort en evalueert u resultaten en effecten?
  • Fusie: Hoe ziet een fusieproces er op hoofdlijnen uit? Welke mijlpalen, go/no-go-momenten zijn er? Welke planning is realistisch? Wat zijn de kritische paden? Wie heeft er iets over te zeggen? Wanneer maakt u hete hangijzers bespreekbaar? Hoe betrekt u medewerkers en creëert u intern draagvlak? Hoe verloopt de formele besluitvorming en consultatie?    

Resultaat
Na dit college weet u:

  • welke afwegingen u kunt en moet maken voor uw organisatie.
  • hoe u uw eigen rol, positie en belang en dat van anderen kunt wegen en vormgeven.
  • welke opties er zijn in samenwerken en fuseren, en wat de succes- en faalfactoren zijn.
  • hoe u een samenwerkings- of fusieproces inricht.
  • waar u op kunt en moet sturen om het beoogde effect te bereiken.

Docent

Karin Waldram

7PE

PE punten

7 PE-punten 

Aanmelden

Bent u als bestuurder en/of RvC geïnteresseerd in het incompany college 'Fuseren of samenwerken?', vul dan hier uw gegevens in.

Annuleren

Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCollege.nl

Organisatie & inlichtingen

Nestas communicatie, Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecollege.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecollege.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen