Woonruimteverdeling en woningtoewijzing - incompany

3PE

Woonruimteverdeling en woningtoewijzing: welke speelruimte is er?

Beleidskeuzes van corporaties worden beïnvloed en ingekaderd door wet- en regelgeving. In dit incompany college staan woonruimteverdeling en woningtoewijzing centraal. De Huisvestingswet en de gemeentelijke Huisvestingsverordening bepalen sterk de speelruimte van de corporatie bij de woningtoewijzing, in combinatie met bijvoorbeeld de eisen van passend toewijzen. Welke beleidskeuzes kan de corporatie binnen deze kaders zelf maken? Natuurlijk is er veel ruimte voor discussie en aandacht voor actuele ontwikkelingen.  

Voor
Raden van Commissarissen (en de directeur-bestuurder)

Inhoud

 • Algemeen, de verhouding tussen regels en ruimte voor eigen beleid
 • Huisvestingswet en Huisvestingsverordening
  o Doelstelling van de Huisvestingswet
  o Schaarste en urgentie
  o Woonruimteverdeling op gemeentelijk niveau
  o Rol van de corporatie bij gemeentelijk beleid
  o Indien van toepassing: grootstedelijke problematiek
 • Samenhang tussen passend toewijzen en Huisvestingswet
 • Gevolgen van rijks- en gemeentelijke regelgeving
  o Toewijzingsbeleid en doelgroepen
  o Betaalbaarheid van het wonen
  o (On)mogelijkheden middeldure huur
  o Leefbaarheidsaspecten
 • Noodzaak van periodieke aanpassingen

​Eindresultaat
Na dit incompany college:

 • beschikt u als toezichthouder over voldoende kennis over woonruimteverdeling en woningtoewijzing om discussies te kunnen plaatsen.
 • weet u hoe sturing te geven op het gewenste beleid.
 • kunt u de gevolgen en risico’s van beleidskeuzes inschatten.

Docent

Hilma Bolsman3PE

PE punten

3 PE-punten (de incompany duurt 3 uur, maar kan naar behoefte worden aangepast)

Aanmelden

Bent u als bestuurder en/of RvC geïnteresseerd in het incompany college 'Woonruimteverdeling en woningtoewijzing', vul dan hier uw gegevens in.

Annuleren

Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCollege.nl

Organisatie & inlichtingen

Nestas communicatie, Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl


 

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecollege.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecollege.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen