Strategie, structuur en sturing - incompany

7PE

Strategie, structuur en sturing

We zien dat organisaties in de sociale en commerciële vastgoedwereld een nieuwe legitimatie zoeken, of de bestaande legitimatie willen herbevestigen. Dat vraagt om gerichte keuzes en een heldere, soms nieuwe, koers. En natuurlijk om een bijpassende strategie, structuur en (bij)sturing. 

Woningcorporaties zijn daarin bijzondere vastgoedbedrijven. Ze handelen op het snijvlak van efficiency, effectiviteit, continuïteit én actualiteit. Richten, inrichten en sturen lijken hogere wiskunde te worden, maar zijn vooral gebaat bij gezond verstand, nuchterheid, heldere communicatie en goede afspraken. Dit college leert u hoe daar te komen.

Voor

Bestuurders, Managementteams en RvC-leden

Inhoud

Instrumenten om te komen tot missie- en visievorming en ondernemingsplanning: 

  • Neemt u de korte of de lange weg? Wat zet u in? Om welke redenen? Wie betrekt u, op welke manier, wanneer, waarom, en met welke intensiteit en invloed? Wie heeft welke formele positie?
  • Waar moet een ‘ondernemingsplan’ aan voldoen?

Kijken naar organisatiestructuren:

  • Hoe organiseert de corporatiesector zich zoal?
  • Welke varianten zijn er op de ‘hark’ en hoe kunt u komen tot een passende inrichting?  

Sturingsinstrumenten en het hanteren daarvan:

  • Waar stuurt u op? Wat betekenen financiële sturing, waardesturing, vastgoedsturing, integrale sturing in de praktijk?
  • Welke modellen zien we? Hoe worden ze gehanteerd? Wat kunt u ermee, en wat níet?
  • Wat vragen interne en externe toezichthouders en wat mogen ze vragen?

Resultaat

Na dit college weet u:

  • hoe u kunt komen tot een nieuwe (of herijkte) missie, visie, koers, strategie, ondernemingsplan.
  • hoe u die koers verankert in de organisatie.
  • waar u op kunt en moet sturen, en hoe.

Docenten

Karin WaldramMario Damen

7PE

PE punten

7 PE-punten 

Aanmelden

Bent u als bestuurder, RvC of managementteam geïnteresseerd in het incompany college 'Strategie, structuur en sturing', vul dan hier uw gegevens in.

Annuleren

Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCollege.nl

Organisatie & inlichtingen

Nestas communicatie, Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecollege.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecollege.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen