Cursusaanbod

4PE
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
Dit college maakt u als bestuurder of commissaris bewust van de mogelijke persoonlijke aansprakelijkheden en integriteitskwesties die kunnen ontstaan bij uw handelen of nalaten als bestuurder of commissaris.

Datum 2025 nog onbekend

Amersfoort 
Voor bestuurders en RvC-leden

3PE
Rol van de huurdersorganisatie
Rol van de huurdersorganisatie
In dit incompany college veel praktische informatie over de bevoegdheden van de huurdersorganisatie, de uitbreiding van hun rol bij bijvoorbeeld de prestatieafspraken en de samenwerking met de corporatie.

Incompany
Voor RvC-leden (en de directeur-bestuurder)

Meer info Vol
3PE
Woonruimteverdeling en woningtoewijzing
Woonruimteverdeling en woningtoewijzing
Beleidskeuzes van corporaties worden beïnvloed en ingekaderd door wet- en regelgeving. In dit incompany college staan woonruimteverdeling en woningtoewijzing centraal. 

Incompany
Voor RvC-leden (en de directeur-bestuurder)

3PE
Strategisch huurbeleid
Strategisch huurbeleid
Verhuur van woningen is de kerntaak van de corporatie. Maar daarvoor gelden regels en voorschriften en moeten er beleidskeuzes worden gemaakt. Dit incompany college biedt toezichthouders zowel praktische kennis als inzicht in ruimte én beperkingen voor beleidskeuzes. Natuurlijk is er veel ruimte voor discussie en actuele ontwikkelingen.

Incompany
Voor RvC-leden (en de directeur-bestuurder)

7PE
Strategie, structuur en sturing
Strategie, structuur en sturing

We zien dat organisaties in de sociale en commerciële vastgoedwereld een nieuwe legitimatie zoeken, of de bestaande legitimatie willen herbevestigen. Dat vraagt om gerichte keuzes en een heldere, soms nieuwe, koers. En natuurlijk om een bijpassende strategie, structuur en (bij)sturing. 

Incompany
Voor bestuurders, managementteams en RvC-leden

7PE
Fuseren of samenwerken?
Fuseren of samenwerken?

Bij veel woningcorporaties is de vraag “(hoe) gaan we zelfstandig verder?” actueel. Welke positie neemt u daarin als bestuurder of commissaris? Welke afwegingen zijn er te maken, en welke opties hebt u? Hoe gaat u intern en extern het gesprek aan? Wie heeft welke formele rol? Dit college helpt u daarbij. 

Incompany
Voor bestuurders en RvC-leden

7PE
Zelfbeheer: van portiek tot wooncoöperatie
Zelfbeheer: van portiek tot wooncoöperatie
Wat betekent zelfbeheer voor uw corporatie? Aan de hand van inspirerende voorbeelden bieden we inzicht in succesvolle en minder succesvolle ervaringen en geven we handvatten en uitgangspunten waarmee zelfbeheer (wel) goed van de grond kan komen. 

Incompany
Voor bestuurders, managementteams en RvC-leden

7PE
Lokaal samenwerken: noodzaak of kans?
Lokaal samenwerken: noodzaak of kans?
Decentralisaties en maatschappelijke ontwikkelingen maken nieuwe vormen van lokale samenwerking tussen corporatie, gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen noodzakelijk. Welke positie neemt u, of uw corporatie, in binnen het lokale en regionale netwerk?

Incompany
Voor bestuurders, managementteams en RvC-leden

7PE
Reputatiemanagement en crisiscommunicatie
Reputatiemanagement en crisiscommunicatie

Woningcorporaties hebben baat bij erkenning, waardering en legitimiteit. Hoe stuurt u in dat licht op de reputatie van de organisatie? En hoe stuurt u op uw eigen profiel en op de reputatie van de bestuurder en commissaris als ‘mens’? Voorbereiding is belangrijk.

Incompany
Voor bestuurders en RvC-leden

7PE
Naar een geïmplementeerde klantvisie in 7 stappen
Naar een geïmplementeerde klantvisie in 7 stappen
Klantvisie slaat een brug tussen wat de corporatie kan en wil betekenen, en wat klanten (kunnen) verwachten. Een goede Klantvisie leidt tot betere dienstverlening en een tevredener huurder. In 7 stappen doorlopen we het proces waarmee u een klantvisie opstelt.

Incompany
Voor bestuurders, managementteams en beleidsadviseurs

54PE
Succesvol leidinggeven aan veranderingen (leergang)
Succesvol leidinggeven aan veranderingen (leergang)
In deze leergang gaat u aan de slag met het diagnosticeren van belemmeringen en energie in uw organisatie, het bepalen van richting en veranderkundige interventies vanuit verschillende perspectieven en het vergroten van uw effectiviteit als veranderaar.

Incompany
Voor bestuurders en directieleden

Onze deelnemers over ons

Wist u dat...

... CorporatieCollege.nl een door het CRKBO-geaccrediteerde opleidings-aanbieder (PE-punten) is van aanbod in de aandachtsgebieden strategie, beleid & communicatie; veranderkunde & innovatie; leiderschap & cultuur; governance & risk; vastgoed & financiën; maatschappelijke verankering & rendement.

Advies op maat

Incompany

Bepaalde onderwerpen of vraagstukken lenen zich bij uitstek om met uw eigen Raad van Commissarissen (inclusief uw bestuurder) te bespreken. Daarom bieden wij alle opleidingen ook incompany aan. Neem contact met ons op via:

+31 (0)36 530 77 00
info@corporatiecollege.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan nu aan.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecollege.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecollege.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen