Lokaal samenwerken: noodzaak of kans? - incompany

7PE

Lokaal samenwerken: noodzaak of kans?

De herziene Woningwet brengt de focus van corporaties terug bij hun oorspronkelijke kerntaak. Daarnaast wisselt de investeringskracht bij corporaties: de vanzelfsprekendheid van het oppakken van opgaven is er in ieder geval niet meer. Tegelijkertijd worden de maatschappelijke opgaven complexer. Het aantal urgente woonvragen van mensen die in aanmerking willen komen voor een woning en/of extramurale zorg neemt toe. Ouderen die langer zelfstandig thuis moeten wonen, statushouders op zoek naar een zelfstandige woning, mensen met psychische problemen. En wat te doen met de mondiale, landelijke en lokale duurzaamheidsopgave en de voortschrijdende digitalisering die de communicatie met en de verwachtingen van klanten complexer maken? 

Het signaleren en oplossen van dergelijke vraagstukken is niet het probleem van een enkele organisatie, maar vraagt om afstemming en gezamenlijk werken aan oplossingen. Decentralisaties en maatschappelijke ontwikkelingen maken nieuwe vormen van lokale samenwerking tussen corporatie, gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen noodzakelijk. En in de dienstverlening aan klanten zien we meer ketensamenwerking en ‘flexibele schillen’ ontstaan. Ook deze zijn vaak lokaal georiënteerd. Hoe staat u daarin? Welke positie neemt u, of uw corporatie, in binnen het lokale en regionale netwerk?

Voor
Bestuurders, Managementteams en RvC-leden

Inhoud

  • Wat zijn trends en ontwikkelingen die om samenwerking vragen?
  • Wat is het maatschappelijk belang voor uw corporatie? 
  • Wat is het nut en het wettelijk kader van prestatieafspraken en/of samenwerkingsconvenanten? 
  • Wat betekenen ketensamenwerking, resultaatgericht samenwerken en flexibele schillen voor uw organisatie en medewerkers? En hoe vindt u goede partners? 
  • Hoe komt u tot win-win in de samenwerking? Hoe bepaalt u meerwaarde(n) en risico’s? Welke aspecten zijn essentieel, belangrijk, onbelangrijk of onacceptabel? En voor wie?
  • Wat vraagt ‘samenwerken’ van uw organisatie en medewerkers? Hoe kunt u zich daarop goed voorbereiden en organiseren? 

Resultaat

Na dit college weet u:

  • de relevante maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen, de onderlinge samenhang en de positie van uw organisatie in het lokale en regionale krachtenveld.
  • ontwikkelingen in maatschappelijke en zakelijke partnerschappen, welke afwegingen u kunt en moet maken, waar u op stuurt en hoe u uw organisatie daarin positioneert.
  • de stappen om een samenwerkingsproces op gang te brengen en wat succes- en faalfactoren daarbij zijn.
  • hoe u uw organisatie en medewerkers kunt meenemen in en voorbereiden op samenwerken met andere organisaties. 

Docent

Mario Damen

7PE

PE punten

7 PE-punten 

Aanmelden

Bent u als bestuurder, RvC of managementteam geïnteresseerd in het incompany college 'Lokaal samenwerken: noodzaak of kans?', vul dan hier uw gegevens in.

Annuleren

Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCollege.nl

Organisatie & inlichtingen

Nestas communicatie, Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecollege.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecollege.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen