Zelfbeheer: van portiek tot wooncoöperatie - incompany

7PE

Zelfbeheer: van portiek tot wooncoöperatie

Als huurders zelf verantwoordelijkheid willen dragen voor het beheer van hun portiek of hun directe leefomgeving, is dat voor hen en voor de woningcorporatie gunstig. Als zij verder willen gaan, en bijvoorbeeld het (beheer van het) complex willen overnemen, hebben zij het recht om te onderzoeken of een wooncoöperatie voor hen haalbaar is.

In de eerste situatie neemt de woningcorporatie vaak het initiatief, bij een wooncoöperatie de huurders. Wat betekent zelfbeheer voor uw corporatie? Hoe geeft de praktijk vorm aan de wettelijke verankering van zelfbeheer? Aan de hand van inspirerende voorbeelden bieden we inzicht in succesvolle en minder succesvolle ervaringen met zelfbeheer en geven we handvatten en uitgangspunten waarmee zelfbeheer (wel) goed van de grond kan komen. 

Voor

Bestuurders, Managementteams en RvC-leden

Inhoud

We schetsen zowel het wettelijk kader als langjarige en recente praktijkvoorbeelden. Daarmee maken we inzichtelijk wat de relevante wetgeving is en wat de formele verankering van de wooncoöperatie in de nieuwe Woningwet betekent. Welke kaders stelt de wetgever en hoe dient u te reageren op een initiatief van bewoners? Welke initiatieven zien we, en hoe verhouden zij zich tot de wet- en regelgeving?

Aan de hand van de wet en vele praktijkvoorbeelden gaan we met u in op wat een goed (en slecht) project maakt, en waar u op moet letten. We behandelen randvoorwaarden, slaag- en faalfactoren, risicomanagement van zelfbeheer, financiering en borging en juridische modellen. U kunt uiteraard ook uw eigen vragen en dillema’s uit uw praktijk voorleggen. Met u gaan we dan op basis van alle geboden kennis en ervaring op zoek naar een passende aanpak of verbetering van een concrete situatie.    

Resultaat

Na dit college weet u:

  • welke modellen van zelfbeheer en zelforganisatie succesvol bestaan.
  • wat de balans is tussen het recht op, de plicht tot en de gunst van zelfbeheer.
  • de wettelijke kaders van de wooncoöperatie.
  • welke financiële modellen ten grondslag liggen aan zelforganisatie.
  • de randvoorwaarden voor en risicobeheersing van zelfbeheerprocessen.
  • hoe de relatie is met in- en externe toezichthouders.
  • wat dergelijke initiatieven betekenen voor de legitimiteit van woningcorporaties.
  • welke handelingsperspectieven mogelijk zijn bij een situatie van zelfbeheer. 

Docenten

Trevor JamesErwin Beltman

7PE

PE punten

7 PE-punten 

Aanmelden

Bent u als bestuurder, RvC of managementteam geïnteresseerd in het incompany college 'Zelfbeheer: van portiek tot wooncoöperatie'', vul dan hier uw gegevens in.

Annuleren

Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCollege.nl

Organisatie & inlichtingen

Nestas communicatie, Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecollege.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecollege.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen